Η πρόσληψη της Κομμούνας στον ελληνικό χώρο. Εισαγωγικές παρατηρήσεις του Νίκου Πελεκούδα

Από τις Μελέτες Χειραφέτησης/ Ελλάδα 1830- 1918 Σκοπός αυτής της σειράς σημειωμάτων είναι να παρουσιαστεί και κυρίως να ερμηνευτεί η πρόσληψη της Κομμούνας του Παρισιού στον ελληνικό χώρο. Ιδιαίτερα βέβαια μας ενδιαφέρει με ποιο τρόπο την υποδέχτηκαν και την ερμήνευσαν οι υποστηρικτές της. Δε μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις πολιτικές στάσεις απέναντι στην Κομμούνα αν δε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η πρόσληψη της Κομμούνας στον ελληνικό χώρο. Εισαγωγικές παρατηρήσεις του Νίκου Πελεκούδα.