Επικοινωνία

8 + 10 =

Donate

Το alerta.gr αποτελεί μια πολιτική προσπάθεια διαρκούς παρουσίας και παρέμβασης, επιδιώκει να γίνει κόμβος στο πολύμορφο δικτυακό τοπίο για την διασπορά ριζοσπαστικών αντιλήψεων, δράσεων και σχεδίων στην κατεύθυνση της κοινωνικής απελευθέρωσης. Εκφράζει απόψεις, θέσεις, συγκεντρώνει πρωτογενές υλικό, ειδησεογραφεί, επιχειρώντας να καλύψει μέρος του κινηματικού κενού μιας οργανωμένης σταθερής και συντονισμένης ιντερνετικής απεύθυνσης σε πλατύτερα ακροατήρια, πέρα από την αντιπληροφόρηση. Αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως εργαλείο της κοινωνικής βάσης, στελεχώνεται από ανθρώπους που ανήκουν στην κοινωνική βάση, βασίζεται στην προσπάθειά τους, τις τεχνικές τους γνώσεις, τον χρόνο τους. Ακόμα κι έτσι, ή μάλλον ακριβώς επειδή ανήκουμε στην τάξη τα συμφέροντα της οποίας υπηρετούμε, το οικονομικό φορτίο απόκτησης και συντήρησης των απαραίτητων τεχνικών μέσων είναι δυσβάσταχτο. Σε εμάς δεν υπάρχουν «χορηγίες», επιχειρηματικά συμφέροντα ή κομματικοί μηχανισμοί. Δεν υπάρχει διαφήμιση. Το σύνολο του υλικού που παράγουμε είναι και θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο. Για αυτό και απευθυνόμαστε στους αναγνώστες μας, στους ανθρώπους της δικής μας κοινωνικής θέσης και τους καλούμε, στο μέτρο της αναγνώρισης της αξίας του εγχειρήματος και των δυνατοτήτων τους να μας στηρίξουν. Η συνεισφορά είναι ξεκάθαρα ένα δείγμα της κατανόησης της φύσης του μέσου και της ανάγκης που υπάρχει για να μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει και να μεγαλώνει. Όποιος/α θέλει να συνδράμει μπορεί να το κάνει στην παρακάτω φόρμα:

Social media