Για μια επιστροφή στις τάξεις, ασφαλή για μαθητές και δασκάλους.