Αθήνα | Ενημέρωση από την πορεία γειτονιάς που κάλεσε η Κατάληψη Προσφύγων/Μεταναστών Νοταρά 26 (photos)

Ανταποκριτής/συντάκτης Menocchio

Αποτελεί κοινοτοπία πλέον η επισήμανση της πάγιας ρατσιστικής, αντικοινωνικής και μισανθρωπικής πολιτικής του ελληνικού κράτους σε ότι σχετίζεται με τους πρόσφυγες και μετανάστες. Ο πόλεμος ενάντια στα θύματα των ανισοτήτων που γεννά το καπιταλιστικό σύστημα και των ιμπεριαλιστικών στρατιωτικών επεμβάσεων συνεχίζεται αμείωτος.

Και αν το αποκορύφωμα αυτού του πολέμου είναι το αίσχος των στρατοπέδων συγκέντρωσης (και η πρόθεση της δημιουργίας νέων), δεν πρέπει να αγνοούμε και τα άπειρα μικρά επεισόδια που συνθέτουν το παζλ της συνολικής ρατσιστικής πολιτικής που ακολουθεί το κράτος. Ένα τέτοιο επεισόδιο έλαβε χώρα την περασμένη Τρίτη (30 Μαρτίου 2021) όταν κόπηκε το ρεύμα της κατάληψης Νοταρά 26 στην οποία διαμένουν προσφύγισσες/πρόσφυγες και μετανάστριες/μετανάστες. Η προκλητική αυτή ενέργεια από τη μεριά του κράτους, που έθεσε σε κίνδυνο την ασφαλή διαβίωση της κοινότητας της κατάληψης, όπως και η επανάληψη της την Παρασκευή 2 Απριλίου, απαντήθηκαν με τη συνδρομή της αυτοοργάνωσης και της αλληλεγγύης που εξασφάλισαν ότι δεν θα απειληθεί η διαμονή των μελών της κοινότητας.

Το κόψιμο του ρεύματος αποτελεί πιθανόν ένα προμήνυμα κάποιας μελλοντικής προσπάθειας εκκένωσης και για αυτό το λόγο η Κατάληψη Προσφύγων/Μεταναστών Νοταρά 26 κάλεσε πορεία γειτονιάς το Σάββατο 3 Απριλίου. Η πολύχρωμη και πολύγλωσση πορεία που αποτελούνταν από 120 περίπου μετανάστριες, μετανάστες, προσφύγισσες, πρόσφυγες, αλληλέγγυες και αλληλέγγυους κινήθηκε στους δρόμους των Εξαρχείων, φωνάζοντας συνθήματα και διατρανώνοντας τη βούληση για συνέχιση του αγώνα ενάντια στην αντιμεταναστευτική πολιτική του ελληνικού κράτους και της ευρωπαϊκής ένωσης! Με γνώμονα την αυτοοργάνωση και όπλο την αλληλεγγύη!

Ακολουθεί το πολύγλωσσο κείμενο του καλέσματος και φωτογραφίες από την πορεία.

 

[ελληνικά]

Όπου υπάρχει κράτος, καταπίεση και καταστολή, οπλίζουμε συντροφικότητα και αλληλεγγύη σε αέναη ροή!

Η Νοταρά 26 καλεί σε πορεία γειτονιάς ενάντια σε κάθε είδους καταπίεση και εντεινόμενο πόλεμο σε προσφύγισσες και μετανάστες, το Σάββατο 3 Απριλίου 13:00 έξω από τη Νοταρά 26.

Την Τρίτη 30 Μαρτίου το ρεύμα της κατάληψης κόπηκε για ακόμη μια φορά. Η κοινότητά μας είναι σε εγρήγορση αφού αυτό πιθανόν υποδεικνύει προσπάθεια εκκένωσης. Είμαστε όσο έτοιμα ήμασταν κάθε μέρα τα τελευταία πεντέμισι χρόνια, να αντισταθούμε σε κάθε επίθεση στο σπίτι μας. Και να είστε σίγουροι ότι και το αλληλέγγυο κίνημα είναι ακόμα πιο δυνατό στους καιρούς της πανδημίας που ζούμε!

Εκτιμούμε πως το άμεσο “παιχνίδι εξουσίας” που χρησιμοποιούν ως ομαλή καταστολή είναι προσπάθεια για να μας αποθαρρύνει. Αυτό που μας εξοργίζει περισσότερο είναι ο ψυχολογικός πόλεμος που βιώνουν τα αδέρφια μας στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δε θα συνηθίσουμε ποτέ, ούτε στην αιχμαλωσία των ανθρώπων που παλεύουν για καλύτερες συνθήκες ζωής και για την ελευθερία αλλά ούτε και τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν εκεί. Και όταν οδηγούν ανθρώπους στην αυτοκτονία, εμείς το ονομάζουμε κρατική δολοφονία!

Όταν η Ευρώπη και η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύονται 5 καινούργια στρατόπεδα συγκέντρωσης που προορίζονται για τα ελληνικά νησιά η επιταχυνόμενη φασιστικοποίηση δε θα μπορούσε να είναι περισσότερο εμφανής. Δεν ξεχνάμε όλες τις επιθέσεις στα φιλενάδια μας, τα γειτόνια μας και τα συντρόφια μας απλά επειδή ο Χρυσοχοίδης αποφάσισε να τραβήξει το λουρί στα σκυλιά του τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Κι οι αγώνες μας θα συντροφεύουν πάντα τις ψυχές που πνίγηκαν στη Μεσόγειο ή εν μέσω απωθήσεων στο ποτάμι του Έβρου!

Ποτέ δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από την άρχουσα τάξη. Δεν απαιτήσαμε βελτίωση από κανέναν, παρά μόνον τις εαυτές μας. Θα διατηρούμε πάντα το πνεύμα της αξιοπρέπειας και της αυτοοργάνωσης στους αγώνες μας. Καλούμε όλα να συμμετέχετε στην πορεία σε αλληλεγγύη με όλους τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να αποδράσουν από τη χώρα τους. Να είστε στην ώρα σας, θα ξεκινήσουμε αυστηρά 13:30.

Τίποτα δε μας σταματά – ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός!

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας!

Κατάληψη Στέγης Προσφυγισσών και Μεταναστών ΝΟΤΑΡΑ 26

[english]

Where there is state, oppression and repression, we arm with comradeship and solidarity in an infinite flux!

Notara 26 is calling for a neighborhood demonstration against all kinds of repression and the intensifying war on migrants and refugees

On Saturday April 3rd at 1 pm outside of Notara 26

On Tuesday 30th of March the electricity of our squat was cut once again. Our community is on alert since that could indicate an attempt of eviction. We are as ready as we were everyday in the last five and a half years to resist at any attack on our home. And be sure, that the solidarity movement is even stronger in these pandemic times!

We estimate this literal ‘power-games’ as soft repression trying to demoralize us. What is enraging us way more is the psychological warfare on our sisters and brothers in the concentration camps. We will never get used neither to the captivity of people who fight for better living conditions and freedom, nor to the inhuman conditions that prevail there. And when they drive people to commit suicide we call it state murder!

When the EU and the Greek government are now negotiating about five more concentration camps on Greek islands the accelerating fascization couldn’t be more visible. We don’t forget all the attacks on our friends, neighbors and comrades just because Chrisochoidis put his dogs on the leash the last two weeks. And our struggle will always include the souls we lost drowning in the Mediterranean or during a push-back in the river Evros!

We never expected something different from the ruling class. We never demanded improvement from anyone but ourselves. We will always keep our dignity and self-organize spirit in our struggles.

We ask everybody to join this demonstration in solidarity with all people who had to escape their homelands. Be in time we will start sharply 1:30 pm.

We are unstoppable – another world is possible!

Solidarity is our weapon!

Housing squat for refugees and immigrants NOTARA 26

[french]

Là où il y a état, oppression et répression, nous armons avec la camaraderie et la solidarité dans un un mouvement perpétuel!

Notara 26 appelle à une manifestation de quartier contre toutes les formes de répression et l’intensification de la guerre contre les migrantEs et les réfugiéEs, ce samedi 3 avril à 13h à l’entrée du Notara 26 (Exarcheia).

Le mardi 30 mars, l’électricité de notre squat a de nouveau été coupée. Notre communauté est en alerte car cela pourrait indiquer une tentative d’expulsion. Nous sommes aussi prêtEs que nous l’étions tous les jours de ces cinq dernières années et demie à résister à toute attaque contre notre maison. Et soyez sûrs que le mouvement de solidarité est encore plus fort en ces temps de pandémie ! Nous estimons ces «jeux de pouvoir» comme une répression douce qui tente de nous démoraliser. Ce qui nous met encore plus en colère, c’est la guerre psychologique contre nos sœurs et frères dans les camps de concentration. Nous ne nous habituerons jamais à la captivité de personnes qui luttent pour de meilleures conditions de vie et de liberté, ni aux conditions inhumaines qui y règnent. Et quand ils poussent les gens à se suicider, nous appelons cela un meurtre d’État !

Lorsque l’UE et le gouvernement grec sont en train de négocier la création de cinq camps de concentration supplémentaires sur les îles grecques, l’accélération de la fascisation ne pourrait pas être plus visible. Nous n’oublions pas toutes les attaques contre nos amiEs, voisinEs et camarades simplement parce que Chrisochoidis a lâché ses chiens en laisse ces deux dernières semaines. Et notre combat inclura toujours les âmes que nous avons perdues en se noyant en Méditerranée ou lors d’un refoulement à la rivière Evros!

Nous ne nous attendions jamais à quelque chose de différent de la classe dirigeante. Nous ne comptons sur personne si ce n’est sur nous-mêmes et sur le mouvement social. Nous garderons toujours notre dignité et notre esprit d’auto-organisation dans nos luttes. Nous demandons à tout le monde de se joindre à cette manifestation en solidarité avec toutes les personnes qui ont dû fuir leur patrie. Soyez à l’heure, nous commencerons la manifestation pile à 13h30.

Nous sommes inarrêtables- un autre monde est possible!

La solidarité est notre arme!

Squat de logements pour réfugié.e.s et immigrant.e.s NOTARA 26

[farsi]

در جایی که دولت، ستم و سرکوب وجود دارد، ما در یک جریان بی‌پایان با رفاقت و همبستگی مسلح می‌شوییم.

اسکوات نوتارا۲۶ خواستار تظاهراتی محله‌ای علیه انواع سرکوب‌ها و شدت گرفتن جنگ علیه پناهجویان و مهاجران است. شنبه ۳ آوریل ۲۰۲۱ ساعت ۱۳ خارج از ساختمان نوتارا ۲۶.

روز سەشنبه، ۳۰ مارس ۲۰۲۱ بار دیگر برق اسکوات ما قطع شد. از آنجا که اینکار می‌تواند نشانگر تلاش برای تخلیه باشد، جامعه ما در حال آماده‌باش است. به مانند ۵ سال و نیم گذشته که هر روز آماده بودیم، آماده‌ایم تا در برابر هر حمله‌ای به خانه‌ی خود مقاومت کنیم. و‌ مطمئن باشید که جنبش همبستگی حتی در این اوضاع پاندمی که در آن زندگی می‌کنیم، قویتر است.

ما این «بازی‌های قدرت» را به معنای واقعی سرکوبی نرم ارزیابی می‌کنیم که تلاش می‌کند ما را دلسرد کند. آنچه بیشتر ما را خشمگین می‌کند جنگ روانی علیه خواهران و برادرانمان در کمپ‌های بسته و اجباری است. ما هرگز به حبس کسانی که برای شرایط زندگی بهتر و آزادی می‌جنگند و همچنین شرایط غیرانسانی موجود در این اردوگاه‌ها عادت نخواهیم کرد. و هنگامی که آنها مردم را به سمت خودکشی سوق می‌دهند، ما آن را قتل دولتی می‌نامیم!

هنگامی که اتحادیه اروپا و دولت یونان در حال مذاکره در مورد احداث پنج کمپ بسته و اجباری جدید در جزایر یونان هستند، فاشیسم شتابان نمی‌تواند از این آشکارتر باشد. ما تمامی حملات به دوستان، همسایگان و رفقای خود را فراموش نمی‌کنیم فقط به دلیل اینکه خروسوخیدیس در دو هفته گذشته سگ‌های خود را بسته است. روح تمام کسانی که در دریای مدیترانه و یا هنگام هل دادن در رودخانه اوروس غرق شدند همیشه در مقاومت ما خواهند بود.

ما هرگز از طبقه حاکم انتظار چیزی متفاوت را نداشتیم. ما هرگز از هیچکسی جز خودمان پیشرفت و بهبود نمی‌خواهیم. ما همیشه عزت نفس و روحیه خودسازماندهی را در جنبش حفظ خواهیم کرد. ما از همه درخواست می‌کنیم که در همبستگی با همه افرادی که مجبور شدند سرزمین خود را ترک کنند به این تظاهرات بپیوندند. ما راس ساعت ۱۳:۳۰ تظاهرات را شروع خواهیم کرد، لطفا سروقت آنجا باشید.

ما توقف‌پذیر نیستیم-دنیای دیگری ممکن است

همبستگی سلاح ماست.

اسکوات پناهجویان و مهاجران نوتارا۲۶

[sorani]

لە جێگایەك كە دەوڵەت، چەوساندنەوەو سەركوت ھەیە، ئێمە لە ھێڵێكی بێ بڕانەوەدا یەكگرتویی و ھەڤاڵێتی چەكیی ئێمەیە.

ئێسكواتی نۆتارا٢٦ خوازیاری خۆپیشاندانە لە دژی ھەموو جۆر سەركوت و زیادەبوونی شەڕ و سەركوت دژی پەنابەران. ڕۆژی شەممە ۳ی ئاپڕیلی ٢٠٢١ كاتژمێر ١٣ لە بەر دەم بینای ئێسكواتی نۆتارا٢٦.

ڕۆژی سێ شەممە ٣٠ی ماڕسی ٢٠٢١ جارێكیتر كارەبای ئێسكواتی ئێمە پچڕا. بەو پێیەی ئەمە دەتوانێت نیشانەیەك بێت بۆ ھێرش و داخستن، كۆمەڵگەی ئێمە لە حاڵی ئامادەباش دایە. وەكوو ٥ ساڵ و نیوی پێشوو كە ھەر ڕۆژ ئامادەبووین، ئێستاش لە سەر خەتین بۆ ھەر ھێرشێك كە بكرێتە سەر خانووەكەمان. دڵنیابن كە تەڤگەری یەكگرتوویی تەنانەت لەم ڕۆژگاری پاندێمیە كە تێیدا دەژیین بەھێزترە.

ئێمە لە واقیعدا ئەم «گەمانەی دەسەڵات» وەكوو سەركوتێكی نەرم دەبینن كە دەخوازێت ئێمە دڵسارد بكاتەوە. ئەوە زیاتر ئێمە تووڕە دەكات ئەو شەڕە دەروونی و جەستەییەیە كە لە كامپە داخراوەكاندا سەپاندوویانە بە سەر خۆشك و براكانماندا. ئێمە ھیچ كاتێك لەبەند كردنی ئەو مرۆڤانەی بۆ ژیانێكی باشتر و ئازادی تێدەكۆشن و ھەروەھا ئەو باروودۆخە خراپە لە كامپەكاندا قەبووڵ ناكەین. ئەو كاتەی ئەوان خەڵك ھاندەدەن بەرەوە خۆ كوشتن ئێمە بەمە دەڵێین قەتڵی دەوڵەتیی.

ئەو كاتەی یەكییەتی ئەورووپا و دەوڵەتی یوونان سەرقاڵی دانووستاندنن بۆ كردنەوەی ٥ كامپی نوێی داخراو لە دورگەكانی یوونان، بەرەوپێشچوونی فاشیزم لەمە ڕوونتر نابیندرێت. ئێمە ھێرش بۆ سەر دۆستان، دراوسێكان و ھەڤاڵانمان لە بیر ناكەین تەنیا لە بەر ئەوەی كە خرۆسۆخیدیس لە ماوەی دوو حەفتەی ڕابردوودا سەگەكانیی بەستوەتەوە. ڕۆحی ھەموو ئەو مرۆڤانەی كە لە زەریای مەدیتەرانە و بە خرانە ناو ڕووباری ئێڤرووس گیانی خۆیان لە دەست دا لە بەرخۆدانیی ئێمەدان.

ئێمە ھیچ شتێك جگە لەمەمان لە چینی دەسەڵاتدار چاوەڕوان نەدەكرد. ئێمە جگە لە بەرەوپێشچوونی خۆمان داوای باشتربوون لە كەس ناكەین. ئێمە ھەمیشە كەرامەت و ڕۆحی خۆ بەڕێكخستن لە ناو تەڤگەردا دەپارێزین. ئێمە داوا لە ھەموو كەسێك دەكەین كە بۆ پشتگیریی لەو كەسانەی كە ناچار كراون نیشتمانی خۆیان بەجێبھێڵن، بەشداریی ئەم خۆپیشاندانە ببن. كاتژمێر ١٣:٣٠ خۆپیشاندانەكان دەستپێدەكات لە سەر كاتی داریكراو لەوێ بن.

ئێمە ڕاناوەستین- جیھانێكی باشتریش دەبێ

ئێسكواتی پەنابەران نۆتارا٢٦

[amharic]

ወሰን የሌለው ፍሰት-እኛ ማቆም የማንችል ነን – ሌላ ዓለም ይቻላል!

ኖታራ 26 ሁሉንም ዓይነት ጭቆና እና በስደተኞች እና በስደተኞች ላይ እየተጠናከረ የሚገኘውን ጦርነት በመቃወም ለሰፈር ሰልፍ ጥሪ ያቀርባል

+++ ቅዳሜ ኤፕሪል 2 ቀን +++ ከሰዓት በኋላ +++ ከኖታራ 26 +++ ውጭ

ማክሰኞ ማክሰኞ 30 የተካሄደው የእኛ ጎጆ የኤሌክትሪክ ኃይል እንደገና ተቆረጠ ፡፡ የመፈናቀል ሙከራን ሊያመለክት ስለሚችል ማህበረሰባችን በንቃት ላይ ነው። በቤታችን ላይ የሚደርሰውን ማንኛውንም ጥቃት ለመቋቋም ባለፉት አምስት ተኩል ዓመታት ውስጥ በየቀኑ እንደነበረው ዝግጁ ነን ፡፡ እናም የአብሮነት ንቅናቄ በዚህ በተስፋፋበት ዘመን እንኳን የበለጠ ጠንካራ ነው ፡፡

ይህንን ቃል በቃል ‘የኃይል-ጨዋታዎች’ እኛን ለማዳከም እንደሞከረ ለስላሳ ጭቆና እንገምታለን። የበለጠ የሚያናድደን ነገር በማጎሪያ ካምፖች ውስጥ ባሉ እህቶቻችን እና ወንድሞቻችን ላይ የስነ-ልቦና ጦርነት ነው ፡፡ እዚያ እርዳታን የሚሹ ሰዎችን መታሰር በጭራሽ አይለምደንም ፡፡ እናም ሰዎችን እራሳቸውን ለመግደል ሲያነዱ የስቴት ግድያ እንለዋለን!

የአውሮፓ ህብረት እና የግሪክ መንግስት አሁን በግሪክ ደሴቶች ላይ ወደ አምስት ተጨማሪ የማጎሪያ ካምፖች በሚደራደሩበት ጊዜ የተፋጠነ ፋሲሊሽን የበለጠ ሊታይ አልቻለም ፡፡ ባለፉት ሁለት ሳምንታት ክሪስቶክሃይድስ ውሾቹን በጫፉ ላይ ስለጫኑ ብቻ በጓደኞቻችን ፣ በጎረቤቶቻችን እና በባልደረቦቻችን ላይ የሚደርሰውን ጥቃት ሁሉ አንረሳም ፡፡ እናም ትግላችን ሁል ጊዜ በሜድትራንያን ባህር ውስጥ ወይንም በኤቭሮስ ወንዝ ውስጥ ገፍተን በሰመመን ወቅት ያጣናቸውን ነፍሳት ይጨምራል!

ከገዢው መደብ የተለየ ነገር በጭራሽ አልጠበቅንም ፡፡ እኛ ከራሳችን በስተቀር ከማንኛውም ሰው መሻሻል በጭራሽ አልጠየቅንም ፡፡ እኛ ሁልጊዜ በእራሳችን እንቅስቃሴ ውስጥ ክብራችንን እና በራስ መደራጀታችንን እንጠብቃለን ፡፡ ሁሉም ሰው ከትውልድ አገሩ ለመሸሽ ለተገደዱት ሁሉ በጋራ በመሆን ይህንን ሰልፍ እንዲሳተፍ እንጠይቃለን ፡፡ በሰዓቱ ሁን ከምሽቱ 1 30 ሰዓት በከፍተኛ ሁኔታ እንጀምራለን ፡፡

እኛ ልንቆም የማንችል ነን – ሌላ ዓለም ይቻላል!

[arabic]

تدفق لانهائي: لا يمكن إيقافنا – عالم آخر ممكن!

يدعو نوتارا 26 إلى مظاهرة في الحي ضد كل أنواع القمع والحرب المتصاعدة على المهاجرين واللاجئين

+++ السبت 2 أبريل +++ 1 بعد الظهر +++ خارج نوتارا 26 +++

يوم الثلاثاء 30 مارس ، انقطعت كهرباء القرفصاء مرة أخرى. مجتمعنا في حالة تأهب لأن ذلك قد يشير إلى محاولة الإخلاء. نحن جاهزون كما كنا كل يوم في السنوات الخمس والنصف الماضية لمقاومة أي هجوم على منزلنا. وحركة التضامن أقوى في هذه الأوقات الوبائية.

نحن نقدر “ألعاب القوة” الحرفية هذه على أنها قمع ناعم يحاول إضعاف معنوياتنا. ما يغضبنا أكثر هو الحرب النفسية على أخواتنا وإخواننا في معسكرات الاعتقال. لن نعتاد أبدًا على حبس الأشخاص الذين يطلبون المساعدة بالإضافة إلى الظروف اللاإنسانية هناك. وعندما يدفعون بالناس إلى الانتحار نسميه قتل الدولة!

عندما يتفاوض الاتحاد الأوروبي والحكومة اليونانية الآن حول خمسة معسكرات اعتقال أخرى في الجزر اليونانية ، لا يمكن أن يكون الانبهار المتسارع أكثر وضوحًا. لا ننسى كل الهجمات على أصدقائنا وجيراننا ورفاقنا لمجرد أن كريستوشويدس وضع كلابه في المقود في الأسبوعين الماضيين. وسيشمل كفاحنا دائمًا الأرواح التي فقدناها غارقة في البحر الأبيض المتوسط ​​أو أثناء صد في نهر إيفروس!

لم نتوقع شيئًا مختلفًا عن الطبقة السائدة. لم نطالب أبدًا بالتحسين من أي شخص سوى أنفسنا. سنحافظ دائمًا على كرامتنا وتنظيم أنفسنا في الحركة. نطلب من الجميع أن ينضموا إلى هذه المظاهرة تضامناً مع كل الناس الذين اضطروا للهروب من أوطانهم. كن في الوقت المناسب ، سنبدأ بشكل حاد في الساعة 1:30 مساءً.

لا يمكن إيقافنا – عالم آخر ممكن!


Το alerta.gr αποτελεί μια πολιτική προσπάθεια διαρκούς παρουσίας και παρέμβασης, επιδιώκει να γίνει κόμβος στο πολύμορφο δικτυακό τοπίο για την διασπορά ριζοσπαστικών αντιλήψεων, δράσεων και σχεδίων στην κατεύθυνση της κοινωνικής απελευθέρωσης... Η συνεισφορά είναι ξεκάθαρα ένα δείγμα της κατανόησης της φύσης του μέσου και της ανάγκης που υπάρχει για να μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει και να μεγαλώνει. Για όποιον/α θέλει να συνδράμει ας κάνει κλικ εδώ