Διαμαρτυρίες υγειονομικών για τις διακομιδές ασθενών

Διαμαρτυρίες υγειονομικών για τις διακομιδές ασθενών

by | 16 Aug, 2023

Διαμαρτυρίες υγειονομικών για τις διακομιδές ασθενών.

Ανακοινώσεις του Συλλόγου Εργαζομένων Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας Κρήτης και των εργαζομένων του Κ.Υ. Βαμου (Δ. Αποκορώνα, Ν. Χανίων Κρήτης) που αντιτίθενται στην πρόσφατη ΠΝΠ της κυβερνησης της ΝΔ που θεσμοθετεί την στελέχωση ασθενοφόρων με προσωπικό από τον Στρατό και την Πυροσβεστική για την – πλημμελέστατη και επικίνδυνη – κάλυψη των τραγικών ελλείψεων σε προσωπικό διασωστών. Ακολουθούν οι ανακοινώσεις:

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Κρήτης καταγγέλλει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 132) που προβλέπει “μικτά πληρώματα” ασθενοφόρων στις διακομιδές των ασθενών και επισημαίνει:

Η εμπλοκή υπαλλήλων ΟΤΑ, Ενόπλων Δυνάμεων και Πυροσβεστικής στις διακομιδές ασθενών ως οδηγών ασθενοφόρων, είναι ένα επικίνδυνο μέτρο, που προχείρως εφαρμόζεται ως λύση σε διαχρονικές ελλείψεις και υπό το βάρος πληθώρας πρόσφατων περιστατικών καθυστερημένης διακομιδής, με δυσμενές αποτέλεσμα την απώλεια της ζωής του ασθενή.

Βάσει του νόμου υπεύθυνο για τις διακομιδές των ασθενών είναι το ΕΚΑΒ, με πληρώματα απαρτιζόμενα από ειδικευμένους ‘Διασώστες-Πληρώματα ασθενοφόρων’ με 2,5 έτη εκπαίδευσης ή κατά περίπτωση με την προσθήκη ιατρού ειδικευμένου στην προνοσοκομειακή φροντίδα.

Η τοποθέτηση λοιπόν ανειδίκευτου προσωπικού με εκπαίδευση μόνο 2 ημερών στις Πρώτες Βοήθειες και ένα απλό δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας, σε μία θέση ευθύνης όπως το ασθενοφόρο, οδηγεί σε υποβάθμιση της παρεχόμενης προνοσοκομειακής φροντίδας και καταστρατηγεί κάθε έννοια ισότιμης παροχής φροντίδας στους ασθενείς που θα έχουν την – προβλέψιμη- ατυχία να λάβουν φροντίδα από ακατάλληλα πληρώματα.

Επιπροσθέτως η πρόβλεψη της συγκεκριμένης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για συνοδεία, εκτός του οδηγού χωρίς ειδίκευση διασώστη, από ‘υγειονομικό προσωπικό πάσης φύσεως’ , καθιστά επιπλέον το μέτρο αυτό παράνομο και καταχρηστικό.

Οι πρώτοι που θα κληθούν να λειτουργήσουν ως διασώστες θα είναι εύλογα οι νοσηλευτές των Κέντρων Υγείας. Όμως το προσωπικό στα-υποστελεχωμένα- Κέντρα Υγείας είναι ήδη επιφορτισμένο με τις ανάγκες της τακτικής λειτουργίας και της εφημερίας των Κέντρων Υγείας. Τα επαγγελματικά τους καθήκοντα και οι υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις ορίζονται από Προεδρικά Διατάγματα (351/1989), από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 30 παρ.1), και τον πρόσφατο νόμο (Γ6/Γ.Π.οικ. 45664/04-08-2022 ) που ορίζει το επικαιροποιημένο καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών. Η διακομιδή ασθενών μέσω ασθενοφόρων δεν αναφέρεται σε κανένα από τα προαναφερόμενα, τα οποία ορίζουν το θεσμικό πλαίσιο των επαγγελματικών περιγραμμάτων, και σε καμία περίπτωση το προσωπικό των Κέντρων Υγείας δεν οφείλει να επωμιστεί νομικές ευθύνες πράξεων εκτός των καθηκόντων του.

Οι επαγγελματίες υγείας που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να επιχειρούν στα ασθενοφόρα είναι οι έχοντες την ειδικότητα του Διασώστη-Πληρώματος Ασθενοφόρου και δε μπορούν να αντικατασταθούν από καμία άλλη ειδικότητα.

Ως Σύλλογος Εργαζομένων ΠΦΥ Κρήτης θεωρούμε την απόφαση για “μικτά πληρώματα” επικίνδυνη για την ασφάλεια και την υγεία ασθενών και προσωπικού και θέτουμε το Υπουργείο, τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ και τη διοίκηση του ΕΚΑΒ ενώπιον των ευθυνών τους, επιφυλασσόμαστε δε για τη διαφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος των μελών μας.

Απαιτούμε κατάργηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που υποβαθμίζει την ασφαλή διακομιδή ασθενών. Οι προχειρότητες των ‘μικτών πληρωμάτων’ θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων της Κρήτης που δικαιούνται, βάσει της ορθής λογικής και του νόμου, ασφάλεια και ποιοτική παρέμβαση την ώρα του ατυχήματος ή του οξέος περιστατικού. Οι εργαζόμενες/οι υγειονομικοί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας , στα Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά Πολυδύναμα Ιατρεία, έχουν διακριτό ρόλο και υπηρεσιακά καθήκοντα και αρνούνται να γίνουν ‘πολυεργαλεία’ σε επιπόλαιες λύσεις οι οποίες αδυνατούν να λύσουν σημαντικά ζητήματα.

Η λύση είναι μία και απλή. Στελέχωση όλων των ασθενοφόρων με μόνιμο προσωπικό που πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ενιαία πρωτόκολλα διακομιδών για όλη τη χώρα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο      Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α Σ

Το υγειονομικό προσωπικό του Κ.Υ. Βάμου μετά από μία εβδομάδα εφαρμογής της διάταξης για τα «μικτά πληρώματα ασθενοφόρων» επιβεβαιώσαμε και στην πράξη όσα ήδη είχαμε προβλέψει. Το προσωπικό (σ.σ. ΕΠ.ΟΠ. του Στρατού) που ήρθε να στελεχώσει το ασθενοφόρο του Κ.Υ. Βάμου δεν έχει κανένα τυπικό και κυρίως ουσιαστικό προσόν για την παροχή Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, ούτε καν επαρκή γνώση και εμπειρία στην οδήγηση ασθενοφόρου υπό πραγματικές συνθήκες. Η κίνηση του ασθενοφόρου του Κ.Υ. Βάμου καθίσταται επισφαλής και επικίνδυνη τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό του Κ.Υ Βάμου.

Η τοποθέτηση ανειδίκευτου προσωπικού οδηγεί σε δραματική υποβάθμιση της παρεχόμενης Προνοσοκομειακής Φροντίδας και καταστρατηγεί κάθε έννοια ισότιμης παροχής φροντίδας στους ασθενείς που θα έχουν την – προβλέψιμη – ατυχία να λάβουν φροντίδα από ακατάλληλα πληρώματα ασθενοφόρου.

Ενημερώνουμε τον συντονιστή διευθυντή του Κ.Υ. Βάμου, τη διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ. καθώς και του Ε.Κ.Α.Β. ότι η συνέχιση της απαράδεκτης αυτής πρακτικής μας βρίσκει καθολικά αντίθετους.

Απαιτούμε την στελέχωση του ασθενοφόρου του Κ.Υ. Βάμου με προσωπικό εκπαιδευμένο στην «Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα» και τήρηση Ενιαίων Πρωτόκολλων Κίνησης και Σύνθεσης Πληρώματος Ασθενοφόρου για όλα τα ασθενοφόρα που επιχειρούν στον τομέα του Ε.Κ.Α.Β. και εμπλέκονται στη διακομιδή επειγόντων περιστατικών.

Τα ασθενοφόρα δεν είναι «ταξί με μπλε σειρήνα», αλλά κινητές υγειονομικές μονάδες που η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται απόλυτα από την υψηλή ειδίκευση, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού τους.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ Κ.Υ. ΒΑΜΟΥ (Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ, Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ)

Το alerta.gr αποτελεί μια πολιτική προσπάθεια διαρκούς παρουσίας και παρέμβασης, επιδιώκει να γίνει κόμβος στο πολύμορφο δικτυακό τοπίο για την διασπορά ριζοσπαστικών αντιλήψεων, δράσεων και σχεδίων στην κατεύθυνση της κοινωνικής απελευθέρωσης… Η συνεισφορά είναι ξεκάθαρα ένα δείγμα της κατανόησης της φύσης του μέσου και της ανάγκης που υπάρχει για να μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει και να μεγαλώνει. Για όποιον/α θέλει να συνδράμει ας κάνει κλικ εδώ

Ταξίδι στην άκρη της νύχτας

Ταξίδι στην άκρη της νύχτας. «Τα δάση που ονειρεύεσαι καίγονται τα χαράματα /φεύγουν οι φίλοι ένας-ένας, τους παίρνει το ασανσέρ / η χλόη γίνεται άχυρο κι η νιότη μνήμη χλόης / τα δάση που ονειρεύεσαι καίγονται τα χαράματα / μπουζούκι και μπετόν αρμέ – κάτω απ’ αυτή...

Οι αναρχικοί στο Σαχέλ

Οι αναρχικοί στο Σαχέλ. “Όπως η πάλη των τάξεων έτσι και ο διεθνισμός μπορεί κάθε φορά να εμφανίζεται με διαφορετική μορφή. Ένας 'διεθνισμός' που θα αγνοούσε αυτή την πολυμορφία θα αποδεικνυόταν αφελής ή επικίνδυνος”. Ντομένικο Λοσούρντο, Η Πάλη των Τάξεων Η ιστορική...

Έναρξη απεργίας πείνας κρατουμένων στο Κ.Κ. Δομοκού

Έναρξη απεργίας πείνας κρατουμένων στο Κ.Κ. Δομοκού. Κρατούμενοι στις φυλακές Δομοκού, με επιστολή τους την οποία γνωστοποιούν σε κυβέρνηση και δικαστικό σώμα, ανακοίνωσαν ότι από Σήμερα Δευτέρα 18/9/2023 ξεκινούν απεργία πείνας ως συνέχεια των κινητοποιήσεων που...

Η 18η Μπρυμαίρ του Στέφανου Κασσελάκη

Η 18η Μπρυμαίρ του Στέφανου Κασσελάκη «20 χρόνια έλεγχα το κόμμα για να μου το πάρει, σε ένα απόγευμα, ο Τσουκάτος» Άκης Τσοχατζόπουλος (1996) Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ «ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει είναι περισσότερο μορφωμένος από τον κύριο Τσίπρα, πρέπει να είναι...

Ρουβίκωνας: Επίθεση στην Attica Group (μητρική της Blue Star Ferries)+video

Ρουβίκωνας: Επίθεση στην Attica Group (μητρική της Blue Star Ferries). Θέλοντας να μιλήσουμε για τον Αντώνη Καρυώτη, τον 36χρονο που δολοφονήθηκε μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ανθρώπων στο λιμάνι του Πειραιά θα ξεκινήσουμε με μια ερώτηση. Αν στην θέση του Αντώνη ήταν...

Εκδήλωση – Συζήτηση | Αδιαμεσολάβητη Πληροφόρηση, Ακηδεμόνευτη Ενημέρωση!

Εκδήλωση - Συζήτηση | Αδιαμεσολάβητη Πληροφόρηση, Ακηδεμόνευτη Ενημέρωση! Εκδήλωση - Συζήτηση | Αδιαμεσολάβητη Πληροφόρηση, Ακηδεμόνευτη Ενημέρωση! Εκδήλωση - Συζήτηση | Αδιαμεσολάβητη Πληροφόρηση, Ακηδεμόνευτη Ενημέρωση! Εκδήλωση - Συζήτηση | Αδιαμεσολάβητη...

Θεσσαλονίκη | Αντικρατικές – Αντικαπιταλιστικές πορείες 16/9 (φωτορεπορτάζ)

Θεσσαλονίκη | Αντικρατικές - Αντικαπιταλιστικές -Αντικυβερνητικές πορείες 16/9 (φωτορεπορτάζ) Χιλιάδες κόσμου, άνθρωποι κάθε ηλικίας πορεύτηκαν στους δρόμους της πόλης της Θεσσαλονίκης, εχθές Σάββατο 16/9, με αφορμή την παρουσία του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη στην ΔΕΘ,...

Συγκέντρωση υπεράσπισης του ΕΚΧ Σχολείο στο Σχολείο

Συγκέντρωση υπεράσπισης του ΕΚΧ Σχολείο στο Σχολείο Παρασκευή 15/09 17:30 Το ρεύμα είναι κοινό αγαθό – Κάτω τα χέρια από τον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Σχολείο Την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023, εργολαβικό συνεργείο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε, πραγματοποιώντας ηλεκτρολογικές εργασίες...

Θέλουν να πάρουν τη ΒΙΟΜΕ! Δεν θα τους αφήσουμε!

Θέλουν να πάρουν τη ΒΙΟΜΕ! Δεν θα τους αφήσουμε! Ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης ΒΙΟΜΕ Κράτος και αφεντικά στέλνουν τελεσίγραφο στη ΒΙΟΜΕ, να παραδώσουμε το χώρο μέχρι την Παρασκευή. Την Πέμπτη 14/9, ξεκίνησαν εργασίες στο κομμάτι του οικοπέδου της ΦΙΛΚΕΡΑΜ...

Kάλεσμα στην Ξάνθη για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Kάλεσμα στην Ξάνθη για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα Ανακοίνωση από το Πέλοτο. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ – ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ – ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΘΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ Δέκα χρόνια πριν, στις 18 Σεπτέμβρη 2013 ο αντιφασίστας Παύλος Φύσσας δολοφονείται από τον...