Το προηγούμενο διάστημα κρίναμε ως συνέλευση θεμιτό να συζητήσουμε και να αναλύσουμε κάποιες από τις τρέχουσες εξελίξεις και τις επιπτώσεις αυτών, υπό το πρίσμα της ταυτότητάς μας αφενός ως πολιτικών υποκειμένων και αφετέρου ως εργαζομένων στο χώρο της υγείας, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο προσκήνιο. Μέσα από αυτό το υλικό, επιχειρούμε να αναδείξουμε μερικές από τις προβληματικές της διαχείρισης της πανδημίας του κορονοϊού, παρεμβαίνοντας τόσο διαδικτυακά όσο και με μοιράσματα στο νοσοκομείο, τα κέντρα υγείας και άλλους χώρους εργασίας του νησιού της Λέσβου. (όλο το κείμενο στον παραπάνω σύνδεσμο)

Πρωτοβουλία Ανειδίκευτων Γιατρών Λέσβου

paranovirus_ΠΑΓΛ