Σχεδιάζουμε το μέλλον μας και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν λάθη που δεν πρέπει να κάνουμε ξανά