Και να θυμάσαι κόρη μου. Να καταστρέψεις την εξουσία στον κόσμο.