Επειδή το συμφέρον κάποιων προστατεύεται με διάφορους τρόπους