Το δίκτυο αλληλεγγύης Covid-19: Αλληλεγγύη Θεσσαλονίκης εξέδωσε έναν σύντομο οδηγό με πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλείς πρακτικές για αμοιβαία βοήθεια. Ο οδηγός συγκροτήθηκε με βάση πληροφορίες από τις παρακάτω πηγές, που συντάχθηκαν για να υποστηρίξουν τις δομές αμοιβαίας βοήθειας εν μέσω της πανδημίας COVID-19:

  • Safety Practices for COVID-19/Coronavirus Mutual Aid Projects

http://bit.ly/mutualaidCOVIDsafetypractices

  • QueerCare Resources for Support Care In and In Response to the COVID019 Global Pandemic

http://bit.ly/QueerCareResources

  • Food Handling During Outbreak

http://bit.ly/mutualaidCOVIDfoodhandling

Επιπλέον, έχουν χρησιμοποιηθεί, και παρατίθενται βιβλιογραφικά, όσες νέες πληροφορίες έχουν προκύψει από την  επιστημονική κοινότητα σχετικά με τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του ιού και τους κανόνες προστασίας που  εκδίδονται από τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Αυτός ο οδηγός ΔΕΝ προορίζεται για όσους παρέχουν άμεση φροντίδα σε άτομα με Coro-navirus. Διανέμεται σε  όσους θέλουν να συμμετάσχουν στο δίκτυο αμοιβαίας βοήθειας για την διανομή τροφίμων και προμηθειών εν μέσω αυτής της υγειονομικής κρίσης, προτάσσοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη ως το μοναδικό δρόμο επιβίωσης  απέναντι στις πολιτικές που μας θέλουν μόνους και αδύναμους. Για παρατηρήσεις-προτάσεις μπορείτε να  απευθυνθείτε στο: antivirus.solidarity.thess@gmail.com

 

Asfaleis_Praktikes_draft_final_pages


Το alerta.gr αποτελεί μια πολιτική προσπάθεια διαρκούς παρουσίας και παρέμβασης, επιδιώκει να γίνει κόμβος στο πολύμορφο δικτυακό τοπίο για την διασπορά ριζοσπαστικών αντιλήψεων, δράσεων και σχεδίων στην κατεύθυνση της κοινωνικής απελευθέρωσης... Η συνεισφορά είναι ξεκάθαρα ένα δείγμα της κατανόησης της φύσης του μέσου και της ανάγκης που υπάρχει για να μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει και να μεγαλώνει. Για όποιον/α θέλει να συνδράμει ας κάνει κλικ εδώ