Καλαμάτα | Η Ταράτσα (ξαν)ανοίγει!

Μετά από μια μακρά περίοδο καραντίνας και εσωτερικών διεργασιών, όπου επιδοθήκαμε σε δράσεις αλληλοβοήθειας και αυτομορφωτικές διαδικασίες, η Ταράτσα (ξαν)ανοίγει ως τόπος συνάντησης, δράσης και δημιουργίας!

Σας προσκαλούμε όλ@ την Κυριακή 13 Ιούνη από τις 18:00 και μετά στην κουβέντα για το χώρο, την (αυτό)παρουσίαση των ομάδων της Ταράτσας και σ’ ανοιχτή συνέλευση για να συζητήσουμε ιδέες, προτάσεις, τη συμμετοχή στις ομάδες ή/και τη δημιουργία νέων! Θ’ ακολουθήσει rock live με τον Τ. και τους Gaki!

Στην κουβέντα για το χώρο θα παρουσιάσουμε το νέο καταστατικό λειτουργίας της Ταράτσας (το βρίσκετε εδώ: https://pdfhost.io/v/S6BVasDtf__V11_Greekpdf.pdf ). Το καταστατικό περιγράφει τις αξίες και τους στόχους μας, όπως και τους κανόνες λειτουργίας του χώρου. Αποτελεί προϊόν συλλογικών ζυμώσεων μηνών και βασίζεται στη μέχρι τώρα εμπειρία μας στην αυτοοργάνωση, την αλληλοβοήθεια και την αυτομόρφωση, όπως και στην αυτοδιαχείριση του ελεύθερου κοινωνικού χώρου «Ταράτσα».
Στην αυτοπαρουσίαση των ομάδων, θα μιλήσουν άτομα από τις ομάδες που λειτουργούν/στεγάζονται στο χώρο για τις ιδέες τους και θα απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα για νέα μέλη. Οι ομάδες αυτές είναι:

Η ομάδα βιβλιοθήκης, που ως στόχο έχει τη συλλογική και από τα κάτω διαδικασία μοιράσματος της γνώσης μέσα από κύκλους αυτομόρφωσης, φιλοσοφικές/λογοτεχνικές εκδηλώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις και πολιτικά καφενεία, όσο και την προώθηση κριτικών διαδικασιών οριζόντιας και συλλογικής έρευνας και παραγωγής της γνώσης που απαντούν στις δικές μας ανάγκες και επιθυμίες, έξω από ιεραρχικές δομές και καθεστωτικές μορφές εκπαίδευσης.

Η ομάδα καλλιτεχνικών, κατασκευών & χειροτεχνιών, που στόχο έχει τη διεξαγωγή εργαστηρίων πάνω στην τέχνη, τις χειροτεχνίες και τις κατασκευές κάθε είδους και την παροχή γνώσεων/εργαλείων τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη ξυλουργική, την επιδιόρθωση ρούχων, την κατασκευή κοσμημάτων, κ.α.

Η ομάδα δημιουργικού παιχνιδιού, που ως στόχο έχει τη συνεύρεση μέσα από το συλλογικό παιχνίδι σε αναλογικές και ψηφιακές μορφές, την ανάδειξη του συλλογικού και αντιεμπορευματικού παιχνιδιού ως μορφής κοινωνικού σχετίζεσθαι ενάντια στις σύγχρονες μορφές απομόνωσης και εμπορευματοποίησης του, όπως και την αναζήτηση δημιουργικών οδών έκφρασης μέσα από το παιχνίδι και την αγωνιστική συνύπαρξη.

Η ομάδα ενάντια στην έμφυλη βία έχει ως στόχους τη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου για όλα μας και ιδίως για τα φεμ/lgbtq+ άτομα καθώς πληττόμαστε περισσότερο εντός της πατριαρχίας, με την κατάδειξη της ρητής και άρρητης βίας που δεχόμαστε μέσα στα πατριαρχικά μοντέλα σχέσεων, σε συνάρτηση με άλλες μορφές εκμετάλλευσης, όπως η ταξική. Με κίνητρο λοιπόν τη συλλογική ενδυνάμωσή μας, για την αντιμετώπιση αυτής της βίας και των σχέσεων εξουσίας, αποφασίσαμε να εκκινήσουμε αυτομορφωτικές διαδικασίες και την προώθηση ενός φεμ/lgbtq+ λόγου στην πόλη της Καλαμάτας.

Η ομάδα ψηφιακού εργαστηρίου «Cyberia» που έχει σαν στόχο την αναζήτηση της ψηφιακής έκστασης και την οικειοποίηση των ψηφιακών μέσων. Σκοπός μας είναι η αναζήτηση της γνώσης, η ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων που θα μας επιτρέψουν να έχουμε ηλεκτρονικά συστήματα που λειτουργούν με βάση τα όνειρα μας και που δε δημιουργούν ψηφιακές φυλακές και πανοπτικά. Στα ενδιαφέροντα μας είναι όλες οι μορφές έκφρασης και επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα, έχοντας ήδη θέσει βάσεις για τη δημιουργία διαδικτυακού ραδιοφώνου και έχοντας σχέδια για πολλά ακόμα.

Η ομάδα συλλογικής κουζίνας & καλλιέργειας «Την Κάναμε Ταράτσα» που έχει ως στόχο να μαγειρεύουμε μαζί θρεπτικά, υγιεινά και νόστιμα γεύματα, προσπαθώντας να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους εμπλεκόμενους ανθρώπους, το ευρύ κοινό, τα ζώα και στο περιβάλλον. Να είναι αυτά τα γεύματα προσβάσιμα για όλους, να ενισχύσουμε και να τονίσουμε τη σχέση με τους τοπικούς και μικρούς παραγωγούς και την αδιαμεσολάβητη χρήση προϊόντων και πλεονασματικών τροφίμων. Να αποφεύγεται η χρήση ζωικών προϊόντων, καθώς και ΓΤΟ και προϊόντων που καλλιεργούνται με φυτοφάρμακα. Να φροντίζουμε για την υγιεινή των τροφίμων και τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων. Το φαγητό είναι μια πολύ βασική ανάγκη και δικαίωμα που δεν πρέπει να είναι προνόμιο ή επιβάρυνση και πιστεύουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια άλλη κουλτούρα γύρω από τα τρόφιμα που προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τόσο την εκμετάλλευση, όσο και τα δεινά ανθρώπων και άλλων ζώων που προέκυψαν από την παραγωγή τροφίμων στις κυρίαρχες βιομηχανίες. Έχουμε αρχίσει την καλλιέργεια λαχανικών στην ίδια την Ταράτσα και σκοπός μας είναι να επεκταθεί η καλλιέργεια και σε άλλους χώρους, να δουλεύουμε τη γη και να πλησιάζουμε στη φύση. Υποστηρίζουμε ενεργά την ανακάλυψη και ανάπτυξη χώρων και κοινοτήτων που καλλιεργούν τρόφιμα με μια λογική που έχει περισσότερο σεβασμό στη φύση από αυτό που η κυρίαρχη βιομηχανία τροφίμων προσπαθεί να επιβάλει σε όλους μας. Αυτή η συλλογική διαδικασία θέλουμε να μας κάνει να μάθουμε, να πειραματιστούμε και να διασκεδάσουμε με το μαγείρεμα και την καλλιέργεια, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με το τί είναι πίσω και πέρα από το φαγητό μας και έχοντας καλύτερο έλεγχο για το τι τρώμε: χτίζοντας μια κοινότητα μέσω της κοινής χρήσης και φροντίδας. Η ομάδα κουζίνας και καλλιέργειας συνδέεται με πολλούς άλλους αγώνες και επιτρέπει μια δέσμη σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και την υποστήριξη άλλων συλλογικών εκδηλώσεων.

Η ελευθεριακή συλλογικότητα «Άγρια Νέδα», η οποία δημιουργήθηκε τον Οκτώβρη του 2019 από φοιτήτ(ρι)ες, εργαζόμενες/οι και άνεργες/οι που συναντήθηκαν μέσα από την κοινή ανάγκη για δημιουργία ενός ελευθεριακού πεδίου στην πόλη της Καλαμάτας. Το αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής και των επακόλουθων ζυμώσεων ήταν η οργάνωση κύκλων μελέτης και κουβέντας στην ελευθεριακή θεωρία και πράξη, πολιτικές παρεμβάσεις πάνω σε έμφυλα και ταξικά ζητήματα, όπως και η συνδημιουργία εν μέσω της πανδημίας του covid-19 του ελεύθερου κοινωνικού χώρου “Ταράτσα” στις βάσεις της αυτοοργάνωσης, της αλληλοβοήθειας και της αυτομόρφωσης. Στόχος της συλλογικότητας είναι η προώθηση ενός ελευθεριακού λόγου και δράσης μέσα από αυτομορφώσεις, κουβέντες και πολιτικό ακτιβισμό στην πόλη της Καλαμάτας.

Στο χώρο θα λειτουργεί παράλληλα συλλογική κουζίνα, ανταλλακτικό/χαριστικό bazaar, βιβλιοπάζαρο & παιδότοπος για μικρούς και μεγάλους!

Η Ταράτσα βρίσκεται Σιδηροδρομικού Σταθμού 19. Εισέρχεστε από την είσοδο της πολυκατοικίας ανάμεσα στο Gourmet και το Doc wine bar. Ανεβαίνετε με τον ανελκυστήρα μέχρι τον 4ο όροφο και μετά συνεχίζετε με τις σκάλες προς την ταράτσα (δύο όροφοι). Εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα πρόσβασης (π.χ. μη-δυνατότητα ν’ ανέβετε σκάλες) στείλτε μας μήνυμα.

Email: taratsa@riseup.net

Σας περιμένουμε να τα πούμε από κοντά!

~English~

Taratsa re-opens!

After a long period of quarantine and internal processes, where we dwelled in mutual aid actions and self-educational processes, Taratsa re-opens as a place of meeting, acting and creating!

We invite you all on Sunday 13 June from 18:00 onwards to talk about the space, the (self) presentation of the teams of Taratsa and an open meeting to discuss ideas, suggestions and participation in the teams and / or to create new ones! A live with Rock music will follow with T. and Gaki!
In the conversation about the space we will present the new operating statute of Taratsa (you can find it here in English: https://pdfhost.io/v/2GHnD1f7~_StatureV11Englishpdf.pdf). The statute describes our values and goals, as well as the rules of operation of the space. It is a product of collective labour of the past few months and it is based on our experience so far in self-organization, mutual aid and self-education, as well as in the self-management of the free social space “Taratsa”.

In the self-presentation of the groups, people from the groups that operate / are housed in the space will speak about their ideas and will make an open call for new members. These groups are:

The Library Group, which aims at the collective and bottom-up process of knowledge-sharing through self-education circles, philosophical / literary events, book presentations and political cafes, as well as the promotion of critical processes of horizontal and collective research and production of knowledge based on our needs and desires, outside hierarchical structures and hegemonic forms of education.

The Group of Arts, Constructions & Crafts, which aims to conduct workshops on art, crafts and constructions of all kinds and to provide knowledge / tools in painting, sculpture, carpentry, clothing repair, jewelry making, et al.

The Creative Play Team, which aims to promote collective play in analog and digital forms. We want to experiment in forms of collective playing and gaming against consumerist forms related to modern isolation and commercialization. We also want to search for creative ways of expression through collective play and an agonistic co-existence.

The group against gender-based violence aims to create a safe space for all of us and especially for fem / lgbtq+ individuals, as we are the most affected within patriarchy, by demonstrating the explicit and implicit violence we experience within patriarchal relationship models, relating with other forms of exploitation, such as class exploitation. Motivated by our collective empowerment, in order to deal with this violence and power relations, we decided to start self-educational processes and the promotion of a fem / lgbtq + speech in the city of Kalamata.
The team of the digital lab “Cyberia” that aims at the search for digital ecstasy and the appropriation of digital media. Our goal is the search for knowledge, the development of tools and methods that will allow us to have electronic systems that work based on our dreams and that do not create digital prisons and panoptica. We are interested in all forms of expression and communication through electronic media, having already laid the foundations for the creation of an internet radio and having plans for many more.

The collective cuisine & cultivation team “Tin kaname Taratsa” that aims to cook together nutritious, healthy and delicious meals, trying to be responsible to the people involved, the general public, animals and the environment. To make these meals accessible to all, strengthen and emphasize the relationship with local and small producers and the unmediated use of products and surplus food. Avoid the use of animal products, as well as GMOs and products grown with pesticides. Take care of food hygiene and reduce food waste. Food is a very basic need and right that should not be a privilege or a burden and we believe we can create another culture around food that seeks to minimize both exploitation and the suffering of humans and other animals that results from food production. We have started growing vegetables on Taratsa itself and our goal is to expand the cultivation to other areas, to work on the land and get closer to nature. We actively support the discovery and development of places and communities that grow food with a logic that has more respect for nature than what the dominant food industry is trying to impose on all of us. We want this collective process to make us learn, experiment and have fun with cooking and growing, raising awareness about what is behind and beyond our food and having better control over what we eat: building a community through sharing and care. The cuisine and cultivation team is linked to many other struggles and allows for a range of related activities, as well as supporting other collective events.

The libertarian collective “Agria Neda”, which was created in October 2019 by students, workers and unemployed people who met through the common need to create a libertarian field in the city of Kalamata. The result of this meeting and the subsequent fermentations was the organization of study and conversation cycles in libertarian/anarchist theory and practice, political interventions on gender and class issues, as well as the co-creation in the midst of the covid-19 pandemic of the free social space “Taratsa” on the basis of self-organization, mutual aid and self-education. The goal of the collective is to promote libertarian theory and action through self-education, conversation and political activism in the city of Kalamata.

In the space there will also be a collective kitchen, an exchange / free bazaar, a book market & a playground for young and old!

Taratsa is located at Sidirodromikou Stathmou 19. You enter from the entrance of the apartment building between Gourmet and Doc wine bar. Take the elevator to the 4th floor and then continue up the stairs to the terrace (two floors). If there is any access problem (eg not being able to climb stairs)

send us a message!

Email: taratsa@riseup.net

 

 


Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τον Κοινωνικό χώρο “Ταράτσα” μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα του στο Facebook ( https://www.facebook.com/taratsasocialspace/ ) καθώς και στο Email: taratsa@riseup.net

 

Ταράτσα

Ταράτσα

 


Το alerta.gr αποτελεί μια πολιτική προσπάθεια διαρκούς παρουσίας και παρέμβασης, επιδιώκει να γίνει κόμβος στο πολύμορφο δικτυακό τοπίο για την διασπορά ριζοσπαστικών αντιλήψεων, δράσεων και σχεδίων στην κατεύθυνση της κοινωνικής απελευθέρωσης... Η συνεισφορά είναι ξεκάθαρα ένα δείγμα της κατανόησης της φύσης του μέσου και της ανάγκης που υπάρχει για να μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει και να μεγαλώνει. Για όποιον/α θέλει να συνδράμει ας κάνει κλικ εδώ